plastyka podniebienia miękkiego metodą bipolarnej ablacji śródtkankowej (RAVOR)

Metoda bipolarnej ablacji śródtkankowej (RAVOR, Celon) jest skuteczną metodą wykorzystywaną w leczeniu chrapania oraz łagodnej postaci obturacyjnych bezdechów sennych (OBS).

Plastyka podniebienia miękkiego metodą bipolarnej ablacji śródtkankowej jest bezpiecznym, małoinwazyjnym zabiegiem, wykonywanym w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym. Polega na umieszczeniu elektrod wewnątrz tkanek podniebienia miękkiego i wykonaniu koagulacji tkanek bez naruszenia ciągłości błony śluzowej. Podczas zabiegu termoablacji w tkankach wytwarza się jałowy stan zapalny, a po pewnym czasie w tych miejscach powstaje blizna, która usztywnia i skraca okolice podniebienia miękkiego. Brak cięć i przerwania ciągłości tkanek, a zamiast nich minimalne wkłucia w obrębie błony śluzowej powodują niewielkie dolegliwości w okresie pooperacyjnym.

Usztywnienie tkanek podniebienia miękkiego daje dobre wyniki w leczeniu chrapania, jednak u niektórych pacjentów konieczne jest poszerzenie zabiegu i dodatkowe wykonanie plastyki języczka i łuków podniebiennych (uvulopalatoplastyka).

GDZIE PRZYJMUJĘ

Jestem dostępny dla Państwa w gabinetach w Łodzi i Zgierzu. W nowoczesnej łódzkiej klinice Centrum Laryngologii prowadzę konsultacje, a także wykonuję zabiegi operacyjne w znieczuleniu ogólnym. W gabinecie w Zgierzu wykonuję badania endoskopowe oraz zabiegi w znieczuleniu miejscowym.
Uwaga – wszystkie zabiegi oraz badania endoskopowe wykonywane są w indywidualnie ustalonych terminach, zawsze po wcześniejszej wizycie konsultacyjnej.

Centrum Medyczne Wamed

Gabinet Konsultacyjny

Zgierz, ul. Dąbrowskiego 6/8

Rejestracja tel. 42 710 14 36

wamed-zgierz.pl

Bałuckie Centrum Laryngologii

Gabinet Konsultacyjny

Łódź, ul. Zagajnikowa 29

Rejestracja tel. 500 350 192.

centrumlaryngologii.pl